MILO

Vi fick här i uppgift att, till ett fiktivt företag, skapa grafisk material. Här nedan ser du ett exempel på en meny för den veggo/veganska restaurangen MILO, samt en reklamkampanj för densamma. Tanken bakom arbetet var att göra vegan och veggo litet mer lättillgängligt för gemene man och inbjuda fler att undersöka vad det egentligen innebär, med rolig och inbjudande design.