Rapport: Sociala webben

Här skulle vi beskriva olika “spelregler” som är centrala för att beskriva kommunikation på nätet. Nedan finns länken till arbetet i PDF format.
Rapport sociala webben