Wake up, go to sleep

Detta är mina konceptskisser till uppgiften “Wake up, go to sleep”. Vi fick till uppgift att skapa tre produkter som hjälper en person att somna, samt tre produkter som hjälper en person att vakna.